Wiesław Andruszko

Dr Wiesław Andruszko

Anestezjolog

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1985 – 1991). W roku 1994 uzyskał tytuł specjalisty pierwszego stopnia w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a w roku 1998 tytuł specjalisty drugiego stopnia w w/w zakresie. W latach 2013 – 2014 swoją wiedzę wzbogacił o studia podyplomowe w zakresie Żywienia Klinicznego na CMUJ.

Staż podyplomowy odbył w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu w latach 1991 – 1992. Od momentu zakończenia stażu do chwili obecnej pracuje w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Praktykę zawodową dr Andruszko zdobył pełniąc obowiązki starszego asystenta na oddziale intensywnej terapii, dyżurując w karetce R podczas wyjazdów do chorych w stanach zagrożenia życia oraz transportu chorych w stanie ciężkim. Pracując na bloku operacyjnym wykonuje znieczulenia do zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i chirurgii urazowej, ginekologii i położnictwa oraz chirurgii dziecięcej.

Dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach domowych, jak również żywienia dojelitowego wyróżnia go wśród specjalistów w tej dziedzinie.

Dr Andruszko ciągle zgłębia zagadnienia dotyczące wentylacji nieinwazyjnej w przewlekłych schorzeniach płuc i układu nerwowego, żywienia dojelitowego i pozajelitowe w OIT, wykorzystania technik USG w OIT, techniki nerkozastępcze w OIT, nowe techniki monitorowania głębokości znieczulenia, nowe techniki znieczulania całkowicie dożylnego oraz znieczulania ludzi obciążonych licznymi schorzeniami i w podeszłym wieku.

Jest uczestnikiem wielu kursów i szkoleń organizowanych przez towarzystwa naukowe z zakresu bronchofiberoskopii, żywienia, wentylacji mechanicznej, technik nerkozastępczych, USG, racjonalnego stosowania preparatów krwi, zaburzeń krzepnięcia.

Lubi pracę w zespole i nowe wyzwania zawodowe. Poza pracą lubi muzykę poważną i ogrodnictwo.