Pielęgniarki

Pielęgniarki

położna BEATA DUDA

Dobra organizacja czasu to podstawa działania Beaty Dudy. Jako Przełożona Pielęgniarek angażuje się zarówno w pracę z Pacjentem jak i z kadrą którą zarządza.Ukończyła Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, gdzie najpierw uzyskała tytuł Pielęgniarki, a następnie tytuł Magistra Zarządzania w Służbie Zdrowia w 2010 r. Stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i kursach z zakresu zarządzania oraz leczenia. Mimo ogromnej ilości pracy jest osobą, która odpowiedzialnie i skrupulatnie wypełnia swoje obowiązki. Ponad 20-letnie doświadczenie jest na to najlepszym dowodem.

Doświadczenie i kwalifikacje

Stopień naukowy: magister

Najważniejsze doświadczenia zawodowe

  • Od 2014 Zespół Poradni Specjalistycznych w Tychach
  • 2014-do nadal Wojewódzki Zakład opieki Zdrowotnej nr 1 im Prof. Gasińskiego w Tychach ; Przełożona Pielęgniarek
  • 2010-2013 Działalność gospodarcza; Indywidualna praktyka pielęgniarska
  • 2010 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach ; Starszy Statystyk Medyczny
  • 2002-2010 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EPIONE w Katowicach ; Przełożona Pielęgniarek, Pielęgniarka
  • 1992-2001 Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach ; Pielęgniarka

Staże zagraniczne/kursy i szkolenia

   • Kurs Kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo rodzinne”
   • Kurs Specjalistyczny „ Szczepienia Ochronne”
   • Szkolenie „Rozwiązywanie konfliktów – negocjacje w miejscu pacy”
   • Szkolenie „ Zarządzanie personelem medycznym”
   • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób kierujących pracownikami
 

położnaALEKSANDRA OGAZA

Aleksandra Ogaza to osoba, która dzięki swemu zaangażowaniu w pracę  jest położną godną zaufania, pełną ciepła i spokoju. Dobra organizacja pracy oraz sumienność czynią ją wzorowym pracownikiem naszej Kliniki.Na przestrzeni czasu poszerzała wiedzę z zakresu położnictwa, począwszy od Medycznego Studium Zawodowego, a następnie zdobywając w 2009 r. tytuł Magistra Położnictwa na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Biegła znajomość programów medycznych oraz rozwój w zakresie dokumentacji medycznej stanowią podstawę jej rzetelnej pracy. Wieloletnie doświadczenie zdobywane w śląskich placówkach medycznych zaowocowało zdobyciem zaufania Pacjentek.

Doświadczenie i kwalifikacje

Stopień zawodowy: Magister Położnictwa Najważniejsze doświadczenia zawodowe
    • wrzesień 2011 do nadal Śląska Szkoła Ultrasonografii i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych; organizacja kursów i szkoleń dla lekarzy
    • listopad 2009 do nadal Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski; położna
    • kwiecień 2009-październik 2009 Przychodnia Rejonowa „Silesia”;  położna koordynująca
    • 2004-2009 SPZOZ Przychodnia Rejonowa ; położna w Poradni Ginekologicznej

Staże zagraniczne/ Kursy i szkolenia/ Osiągnięcia

   • laureatka 4. miejsca olimpiady położniczej na szczeblu krajowym,
   • laureatka 2. miejsca olimpiady położniczej na szczeblu wojewódzkim, uczestniczka szkolenia z zakresu nowych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej