Krzysztof Sodowski

Prof. dr n. med. Krzysztof Sodowski

Ginekolog

Studia lekarskie ukończył na ŚAM w roku 1979 z średnią ocen 4,5. Przez 17 lat pracował w kierowanej przez prof. Lecha Dzieciuchowicza Klinice Ginekologiczno-Położniczej ŚAM.

W roku 1988 obronił doktorat, a w roku 2001 pracę habilitacyjną na Akademii Medycznej w Poznaniu, której tematem był rak jajnika – jeden z trudniejszych do rozpoznania nowotworów. Praca naukowa dr hab. K. Sodowskiego skupia się głównie wokół onkologii, raka jajnika oraz diagnostyki ultrasonograficznej i prenatalnej.

Prof. Sodowski jest m.in. Prezesem Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, członkiem Kolegium Redaktorskiego: ”Ginekologia Polska”, „Ultrasonografia w Położnictwie i Ginekologii”. Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych, współautor sześciu nowoczesnych podręczników z zakresu ultrasonografii ginekologiczno-położniczej. Twórca pierwszego na Śląsku Ośrodka Badań Prenatalnych oraz twórca jedynego w Polsce Programu Wczesnego Rozpoznawania Raka Jajnika. W swojej karierze zawodowej Profesor odbył liczne staże zagraniczne m.in. w Londynie, Chicago, Oslo i Izraelu.

W latach 1991-1993 prof. Sodowski otrzymał Nagrodę Rektora Śląskiej Akademii Medycznej za działalność naukową w dziedzinie ultrasonografii Dopplerowskiej. W 2014 roku Profesorowi przyznano nagrodę Ślązaka Roku, jak również został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor nie wyobraża sobie życia bez sportu. Dzień zaczyna od pływania, codziennie od szóstej rano godzinę spędza na basenie, lubi też jeździć na nartach. W sportowej pasji towarzyszy mu rodzina.