Katarzyna Wodniak

Katarzyna Wodniak

Pielęgniarka

Jest licencjonowaną pielęgniarką. Ukończyła Wyższą Szkołę Medyczną w Sosnowcu – kierunek: pielęgniarstwo. Od 2012 r. pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Kierownika ds. pielęgniarskich w ośrodku Euromedic. Uczestniczka wielu kursów specjalistycznych, m.in. w zakresie pielęgniatstwa kardiologicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki

W pracy ceni odpowiedzialność i dobry kontakt z pacjentem. Interesuje się literaturą, muzyką i sportem.