Izabela Ulman-Włodarz

Prof. dr hab. n. med. Izabela Ulman-Włodarz

Specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej

Po uzyskaniu w 1985 roku dyplomu lekarza rozpoczęła pracę jako asystent w IV Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1987 roku nawiązała współpracę z Kliniką Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Franciszka Kokota. Staż internistyczny odbyła w w/w Klinice pracując w laboratorium radioizotopowym. Współpraca ta zaowocowała publikacją prac z zakresu immersji wodnej we współpracy z prof. Wambachem.

Prace z zakresu immersji wodnej WI (zastosowana i opublikowana po raz pierwszy przez prof. J. Ulmana) w leczeniu nadciśnienia tętniczego kobiet ciężarnych rozpoczęły jej działalność w zakresie badania czynników hormonalnych na rozwój nadciśnienia tętniczego. W związku z tym po raz pierwszy w w/w ośrodku na Śląsku odbył się poród w wodzie u zdrowej ciężarnej. Doświadczenia immersji wodnej wykorzystano w leczeniu ciężarnych z zespołem zahamowania wzrostu wewnątrzmacicznego płodu i ciężarnych z ciążą powikłaną nadciśnieniem tętniczym. Wyniki badań były publikowane między innymi na międzynarodowych kongresach w Pekinie, Kairze, Filadelfii oraz Pradze.

W okresie działalności w Klinice Położnictwa i Ginekologii w Tychach p. prof. Ulman – Włodarz była współorganizatorem i organizatorem czternastu konferencji naukowych o zasięgu polskim i zagranicznym. Organizowała Spotkanie Polonii Polskiej w ramach działalności Sekcji Psychosomatycznej.

W ramach jej działalności zostało zorganizowanych kilkanaście konferencji dotyczących zastosowania nowych technik porodowych, porodów wodnych, stanów nagłych w położnictwie i ginekologii, krwotoków porodowych, postępowania w dystocji barkowej oraz konferencje: cięcie cesarskie – czy poród drogami natury.

Od 2004 do 2009 roku była współredaktorem miesięcznika Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddziału Ślaskiego, który posiada Nr ISSN 1733-7879 oraz współautorem rekomendacji dotyczących prowadzenia porodu u ciężarnych z wadami wzroku.

Efektem działalności naukowej p. prof. Izabeli jest opublikowanie stu dwudziestu sześciu prac w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych jak i zagranicznych. (Impact Factor = 5.712 + 2.721 oraz dwie prace przyjęte do druku ). Punktacja MNiI/MNiSW = 410.

Współautorka monografii dotyczących patofizjologii nadciśnienia tętniczego w ciąży w tym jednego opracowania książkowego. W jej dorobku znajduje się również kilkanaście publikacji w formie streszczeń w czasopismach polskich i zagranicznych. Pani prof. Izabela jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Sekcji Nadciśnienia Tętniczego i Choroby Metabolicznej, który przygotował rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące prowadzenia ciąży i porodu u kobiet z nadciśnieniem tętniczym.

W roku 2005 została Przewodniczącą Sekcji Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i jego Oddziału Śląskiego. Przez 8 lat pełniła funkcje sekretarza Oddziału Ślaskiego PTG. Konferencje naukowo-szkoleniowe organizowane w tym czasie przez Sekcje Psychosomatyczną weszły do stałego kalendarza szkoleń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Prowadzi również wykłady związane z działalnością naukową Akademii Techniczno- Humanistycznej, dotyczące szczególnie przygotowania położniczego ratowników medycznych. W latach 2006- 2007 była współredaktorem czasopisma Medical Project wydawanego w w języku polskim i angielskim posiadającego Index Copernicus 5,26. W latach 1995, 2007 otrzymała Nagrodę Rektora Śląskiej Akademii Medycznej za osiągnięcia badawcze z cyklu prac dotyczących immersji wodnej, Zespołową Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl prac ,,Znaczenie patofizjologiczne u chorych na przewlekłą niewydolność nerek, z nadciśnieniem tętniczym oraz kobiet z EPH Gestozą” oraz Zespołową Nagrodę Rektora Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności dydaktycznej. W 2004 roku była organizatorem 50-lecia Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, gdzie otrzymała Medal 50-lecia Oddziału Ślaskiego PTG.

Pani Profesor była redaktorem monografii historii oddziału śląskiego, które ukazało się w formie publikacji książkowej.

Od początku działalności naukowej zajmowała się patofizjologią nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych oraz leczeniem i prowadzeniem ciąży powikłanej nadciśnieniem tętniczym. Ze stu dwudziestu sześciu prac pięćdziesiąt dziewięć prac jest związanych z badaniami nad patogenezą nadciśnienia tętniczego w ciąży.