Ginekologia

Ginekologia

dr hab. n. med.WOJCIECH CNOTA

Dr Wojciech Cnota jest osobą całkowicie poświęconą nauce medycznej. Swoją nieustannie poszerzającą się wiedzę i doświadczenie umiejętnie wykorzystuje w pracy z Pacjentkami. Jako członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, jest teoretykiem i praktykiem najnowszych doniesień z zakresu medycyny w ginekologii.Ukończył  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, gdzie uzyskał habilitację w 2014r. Posiada specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz jest w trakcie specjalizacji z perinatologii oraz ginekologii onkologicznej, która znacznie poszerzy zakres jego pracy w przyszłości. Dr Wojciech Cnota chętnie przekazuje nabytą już wiedzę studentom jako wykładowca w Śląskiej Szkole Ultrasonografii i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych, a także jako autor wielu publikacji w podręcznikach medycznych i czasopismach naukowych.

Doświadczenie i kwalifikacje

Stopień zawodowy: doktor habilitowany nauk medycznych

Członkostwo:

  • Polskie Towarzystwo Ginekologiczne – Sekretarz Oddziału Śląskiego
  • Członek Zarządu Sekcji Terapii Płodu
  • Członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii

Najważniejsze doświadczenia zawodowe

  • 2014 – obecnie Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,  Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii; Ordynator
  • 2014 – obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu; Adiunkt habilitowany
  • 2004-2014 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu; Asystent
  • 2007-2014 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii; Starszy Asystent
  • 1998-2007 Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o, Oddział Kliniczny