Filozofia

Wierzymy, że piękno to nie tylko zewnętrzny wizerunek, ale połączenie dobrego samopoczucia, atrakcyjnego wyglądu, wewnętrznej równowagi oraz umiejętności dawania i brania dobra.

Stworzyliśmy Szafirową Klinikę,  by wspierać dążenia ludzi do lepszej jakości życia i dobrostanu, na wszystkich płaszczyznach rozwoju osobistego. Dobrostan (ang. Wellness) to poczucie zdrowia, szczęścia i wiary w siebie. To stan w którym łatwiej jest podejmować osobiste wyzwania i rozwijać dobre relacje z innymi ludźmi.

Terapia w Szafirowej pojmowana jest jako proces zmiany, w którą  świadomie zaangażowany jest sam pacjent, mając na nią realny wpływ. My zapewniamy mu dobrane do jego indywidualnych potrzeb różnorodne metody wsparcia, obejmujące dietetykę, kosmetologię, psychoterapię i chirurgię plastyczną.

Wykorzystujemy także najnowocześniejsze techniki i osiągnięcia światowej medycyny, traktując chirurgię plastyczną jako ostatni etap działań, gdy inne metody są niewystarczające dla osiągnięcia ważnych życiowo celów. W Szafirowej zawsze zaczynamy od tego, co najważniejsze – od wspólnego określenia  Twoich rzeczywistych potrzeb, celów i możliwości. Nasze holistyczne podejście do potrzeb każdej osoby obrazuje „trójkąt” wyboru metod terapeutycznych.

FILOZOFIA (3)