dr ZBIGNIEW ŁUCKI

dr ZBIGNIEW ŁUCKI

LEKARZ NACZELNY

Specjalista chirurgii plastycznej i ogólnej

Dr Zbigniew Łucki urodził się w 1968 roku w Gliwicach. W 1994 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną obecnie Uniwersytet Medyczny. Droga zawodowa dr Łuckiego jest związana z placówkami medycznymi regionu. Przez cztery lata pracował w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, a następnie przez czternaście lat w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu, gdzie przez osiem lat pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. Od czasu rozpoczęcia edukacji medycznej na studiach, na Wydziale Lekarskim szukał najlepszych i najbardziej efektywnych dróg swojego rozwoju zawodowego. Podczas studiów podejmował wiele działań, które miały pomóc w poznaniu międzynarodowych standardów leczenia pacjentów – wyjeżdżał do zagranicznych placówek m.in. do Selly Oak Hospithal and Queen Elizabeth Hospithal w Birmingham.

Cztery lata po ukończeniu studiów, w roku 1998 uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej, a w roku 2003 specjalizację drugiego stopnia w tym obszarze. Następnie odbył liczne staże i praktyki krajowe i zagraniczne, co pozwoliło mu w 2007 roku uzyskać tytuł specjalisty z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Po uzyskaniu specjalizacji kontynuował swoją współpracę z licznymi ośrodkami medycznymi i badawczymi. Jest aktywnym członkiem The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), jak również European Burn Associastion. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń, oraz Towarzystwa Chirurgów Polskich. Współpraca w ramach tych stowarzyszeń pozwala mu na ciągły dostęp do aktualnych informacji i światowych zaleceń w zakresie leczenia pacjentów, wymianę doświadczeń między różnymi Ośrodkami medycznymi za pomocą spotkań wizytacji oraz transmisji wideooperacji.

Wszystkie jego działania zawodowe mają na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności, które mogą pomóc w leczeniu Pacjentów.

Dr Zbigniew Łucki jest osobą chętnie podejmującą wyzwania, mające na celu dobro Pacjentów.