dr Wojciech Cnota

dr hab. n. med. Wojciech Cnota

Specjalista ginekolog-położnik, ginekolog estetyczny, specjalista perinatologii

Od 2014 r. dr Cnota jest Ordynatorem Oddziału Klinicznego Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. W tym samym roku obronił tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie pełni funkcję adiunkta habilitowanego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Sprawuje również funkcję Wiceprezesa Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; jest także Członkiem Zarządu Sekcji Terapii Płodu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Członkiem Zarządu Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Dr Cnota jest autorem i współautorem 57 prac i doniesień w czasopismach naukowych oraz 7 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Prowadzi działaność edukacyjną, pracując jako wykładowca w Śląskiej Szkole Ultrasonografii i Nowoczesnych Metod Diagnostycznych.