Chirurgia twarzowo szczękowa

Chirurgia twarzowo szczękowa

prof.dr hab.n.med IWONA NIEDZIELSKA

Specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej

Sukcesywny rozwój naukowy prof. Iwony Niedzielskiej pozwolił jej na objęcie kilku stanowisk jednocześnie. Zaangażowana w pracę z Pacjentem, poświęca mu każdą ilości czasu niezbędnego w procesie leczenia. W myśl zasady, że zdrowy uśmiech to nie tylko piękne zęby, prowadzi swoich pacjentów przez proces leczenia kompleksowo. Zaczyna od dokładnych badań, by po postawieniu właściwej diagnozy dobrać odpowiednie, nowatorskie techniki leczenia. W trakcie zabiegów stosuje m.in. muzykoterapię, dając Pacjentowi poczucie pełnego komfortu.Karierę rozpoczęła uzyskaniem tytułu Lekarza Stomatologii w 1990 r. Obroniła tytuł Doktora Nauk Medycznych w 1999 r, a następnie została Lekarzem Medycyny w 2005 r, po dwóch latach robiąc habilitację. W 2014r uzyskała tytuł Profesora. Specjalizacja II-go stopnia z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, a także udział w wielu stażach naukowych poświęconych m.in. rekonstrukcji płatów czaszkowo-szczękowo-twarzowych za granicą sprawiły, że jest wybitnym specjalistą w swojej dziedzinie. To pozwala jej na kompleksowe i pełne leczenie Pacjentów.Jako praktyk w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej i stomatologicznej jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych. Współuczestniczyła w pierwszych na świecie badaniach nad wpływem ognisk zębopochodnych na ryzyko infekcji ogólnoustrojowej przy wykorzystaniu markera IL-6, co zaowocowało rozwojem profilaktyki wielu schorzeń w tym sercowo- naczyniowych na tle stomatologicznym. Zgłębienie techniki badań molekularnych, postawiło leczenie guza jamy ustnej w nowym świetle, przyczyniając się do jego skuteczniejszego leczenia. Prof. Iwona Niedzielska dzieli się swoją wiedzą organizując kursy połączone z warsztatami implantologicznymi. Doświadczenie i zaangażowanie, a także profesjonalne podejście stawiają prowadzone przez nią szkolenia na światowym poziomie, przyciągając wielu uczestników.

Doświadczenie i kwalifikacje

Stopień naukowy: profesor doktor habilitowany nauk medycznych

Członkostwo

Przewodnicząca Komisji Nostyfikacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Najważniejsze doświadczenia zawodowe

  • Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-szczękowo-twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej ŚUM; Kierownik
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im Andrzeja Mielęckiego w Katowicach ;Ordynator Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Konsultant Wojewódzki d/s Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  Śląskiej Izby Lekarskiej;
  • Przewodnicząca Komisji Nostryfikacyjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Staże zagraniczne/ Kursy i Szkolenia

  • 2011 staż szkoleniowo- naukowy  z zakresu technik operacyjnych chirurgii ust(?) i szczękowo- twarzowej AOCMF Operative Techniques  in Oral and maxillofacial Surgery Course Hands-on cadaver Wiedeń , Austria
  • 2011 staż szkoleniowo- naukowy z zakresu mikrochirurgii laboratoryjnej na wydziale/oddziale mikrochirurgii  Uniwersyteckiego Szpitala Neurochirurgicznego Course of Microsurgery Laboratory of Microsurgery Department of Neurosurgery Uniwersity Hospital,Zurich – Szwajcaria
  • 2010 staż szkoleniowo-naukowy z zakresu rekonstrukcji płatów czaszkowo-szczękowo-twarzowych  AOCMF Craniomaxillofacial Flap Raising Course Hands-on cadaver Wiedeń –  Austria
  • 2009 staż szkoleniowo-naukowy z zakresu implantologii- implanty zębowe Duraplant  Kurs implantologiczny- Implanty zębowe Duraplant, -Prof. Graf Leipzig, Niemcy
  • 2007 staż szkoleniowo- naukowy z zakresu zastosowania lasera w dermatologii i procedurach klinicznych Włochy, Triest.